torsdag 14 februari 2013

Nytagna bilder frånTaksimtorget

Jag har berättat förut att Taksimtorget är under ombyggnad. Anledningen är väl egentligen bygget av en tunnel där både tunnelbana och biltrafik ska kunna passera under torget istället för som nu tvärsöver. Just nu får man passera bortre delen av torget på en gångbro.


Så här ser det ut om man som jag är lite nyfiken och lyckas hitta ett hål i det omgärdande planket.


Här får man inte glömma att svänga för då hamnar du i ett riktigt stort hål. Och så en avslutande bild på fler som är som jag, NYFIKNA! Hej!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar